You are currently viewing Veri Analizi Nedir? Etkili Veri Analiz Yöntemleri

Veri Analizi Nedir? Etkili Veri Analiz Yöntemleri

Teknolojinin hızla geliştiği yeni dünya içerisinde veri artık büyük bir önem kazanıyor. Veri analizi, çok farklı disiplinlerden faydalanan bir yöntem olmasının yanında en çok istatistik bilimi ile ilişkilendiriliyor. Veriyi anlayarak bundan işinize yarar sonuçlar çıkarmak ve adımlarınızı daha emin bir şekilde atmak isterseniz veri analiziyle ilgili merak edilen soruları ve cevaplarını derlediğimiz yazımıza göz atabilirsiniz.

Veri Analizi Nedir?

Veri Analizi, ham verinin toplanması, ayıklanması ve işlenmesi sonucunda yararlı bilgiler bulma, sonuçlara ulaşma ve karar alma süreçlerini destekleyen modelleme süreci olarak tanımlanıyor. İşletmeler için veri analizi; yeni projelerde kararlar, yapılacak yatırımlar, büyüme ya da küçülme gibi kritik karar alma süreçlerinde etkin bir araç olarak kullanılabilecek bilimsel bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Verinin analizinden bahsedildiğinde akla gelen Büyük Veri, daha büyük ve karmaşık veri kümelerini ifade ediyor. Sosyal medyada bireylerin paylaştıkları fotoğraflardan atılan mesajlara, bir firmanın satış dosyalarından üretim oranlarına kadar akla gelebilecek bütün veriler büyük veri kapsamında yer alıyor. Büyük Veri bugün, birkaç yıl önce mümkün olmayan şekillerde veri toplanabildiği ve analiz edilebildiği gerçeğini ifade ediyor.

Veri Analizi, İş Zekası (Business Intelligence) ve Veri Madenciliği (Data Mining)’nin temel bir bileşeni olarak kararların verilmesi konusunda iç görü kazanmayı kolaylaştırıyor. Firmalar, hem veri yönetimi çözümlerini hem de verileri işlemeye uygun iç görülere dönüştürmek için veri analizini kullanan müşteri deneyimi yönetimi (Customer Relationship Management) çözümlerini kullanarak çok sayıda kaynaktan gelen verileri analiz ediyor.

Veri analizi nasıl yapılır, sorusunun cevabı ise sistematik olmakla ilgilidir. Veri analiz sürecini en doğru ve sistematik şekilde takip etmelisiniz. Önce gereksinimlerinizi belirlemeli ve hedeflerinizi net olarak ortaya koymalısınız. Ardından problemi tespit etmeli ve veri ölçüm altyapısını oluşturmalısınız. Daha sonra verinin toplanması ve veri analizi adımları geliyor. Son olarak da uygulama ve testler yapılıyor.

Veri Analiz Yöntemleri Nelerdir?

Veri analiz etmek temel istatistik bilgisini gerektiren farklı yöntemleri içeriyor. Nicel ve nitel analiz olarak ayrılabilen veri analizinde sayısal verilere dayanması nedeniyle nicel analiz türleri daha güvenilir bulunuyor ve tercih ediliyor. Nitel analizlerin de sosyal gerçekliklerin ortaya çıkarılmasında daha kesin sonuçlar verebilmesi için çalışmalar yapılmaya devam ediliyor.

Veri analiz yöntemleri arasından ilk karşınıza çıkacak olan nicel veri analizi, nicel verilerin toplanmasını ve analizini gerektiren bir çalışma olarak tanımlanıyor. Yapılan araştırmanın türüne göre farklı nicel analiz yöntemleri kullanılabiliyor. Doğru sonuçlara ulaşmak için doğru nicel analiz yöntemini tercih etmelisiniz. Nicel analiz yöntemini, toplanan verilere ve yapılan araştırmanın özelliğine göre seçmelisiniz.

Nicel analiz yöntemlerine Ki kare (Pearson Chi square Test), Fisher exact Test, McNemar Testi, Kappa Testi, Odds Ratio, %95 Güven Aralığı, Kolmogorov-Smirnov Test, Binominal Test, Mann-Whitney U Test, Kruskall-Wallis Test, Wilcoxon Test, Friedman Testi, MANCOVA, Post-hoc Testler, Korrelasyon (Korelasyon) Analizi, ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA testleri başlıca örnekler olarak veriliyor.

Veri analizi metotları arasından nitel veri analizi ise daha çok sosyal gerçekliğin içinde var olan gizli bilgiyi ortaya çıkarmakla ilgileniyor. Betimsel Analiz, İçerik Analiz, Doküman Analizi gibi yöntemleri olan nitel analizde araştırmacı kendini sosyal gerçekliğin içine koyarak elde ettiği verileri yorumluyor. Örneğin günlük hayatta kullanılan emojiler bile anlamlandırılarak nitel analiz konusu haline gelebiliyor.

Veri Analizi Neden Önemlidir?

Bugün, işletmelerin çoğunun başarıya ulaşma yolunda tercih ettiği yöntemlerden biri olan veri analiz yöntemi, kritik öneme sahip bir konumda bulunuyor. Doğru verilerin doğru yöntemler seçilerek analiz edilmesi firmaya çok büyük faydalar sağlayabileceği gibi, yanlış ve gereksiz bilgilerin yine yanlış yöntemler kullanılarak analiz edilmesinden doğan sonuçlar da firmaları çok büyük zarara uğratabiliyor.

Veri analiz modeli doğru ve etkili oluşturulduğunda firmalara çok büyük katkılar sağlayabiliyor. İleriye yönelik daha doğru kararlar almak söz konusu olduğunda başvurulan yöntem veri analizi oluyor. Bu sayede firmalar elindeki bilgileri daha etkili değerlendirerek gelecekteki stratejilerini daha doğru belirleyebiliyor. Büyüme, satış, yatırım gibi birçok konuda firmalar önlerini görmek için veriye başvuruyor.

Veri analizinin sağladığı faydalardan biri de müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamalara olan katkısı oluyor. Veri analizi sayesinde müşterilerden alınan geri bildirimler daha doğru değerlendiriliyor ve bu sayede müşteri memnuniyetinin etkili bir biçimde sağlandığı hizmetler ve ürünler sunulabiliyor. Müşteri memnuniyetinin artması da işletme için daha yüksek gelir ve prestij anlamına geliyor.

Verinin analiz edilmesi üretim yapan firmalar için de verimlilik anlamı taşıyor. Üretim sahasından elde edilen veriler ile sorunların tespiti ve bunların iyileştirilmesi sağlanabiliyor. Bu sayede üretimdeki kayıplar en aza indiriliyor ve hem çıktı hem de işçilik anlamında daha büyük verimlilik sağlanıyor. Bu da firmaya kar oranındaki artış olarak yansıyor.

Veri Analiz Uzmanı Ne İş Yapar?

Müşteriyi anlama, verimlilik ve stratejik kararlar için kritik önem taşıyan veri analizinin doğru yapılması da elbette çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle veri analiz uzmanı adı altında uzmanlaşmış bir alanın ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor. Bu uzmanlar verinin uçsuz bucaksız evrenine girerek buradan anlamlı sonuçlar çıkarmaya çalışıyor.

Veri analiz uzmanı, belli araç, yöntem ve yazılımlar kullanarak veriyi analiz ediyor ve bundan anlamlı sonuçlar çıkararak stratejiler oluşturulmasına katkıda bulunuyor. İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibi olan bu uzmanlar şirket bünyesinde çalışabildikleri gibi dışarıdan danışmanlık hizmeti de verebiliyor. Veri bilimine ilgi duyan her meslekten insanın yapabileceği bu alan çok fazla dikkat gerektiriyor.

Veri analiz uzmanları firmaların ihtiyaç duyduğu her alanda ve birimde destek verebiliyorlar. Özellikle satış operasyonlarını desteklemekte önemli bir role sahip veri analiz uzmanları, geçmiş verileri analiz ederek satış tahmini ve stratejileri konusunda önemli çıktılar sunabiliyor. Muhasebe, üretim, pazarlama gibi akla gelen birçok birime de destek verebiliyorlar.

Veri Analiz Programlarının Faydaları Nelerdir?

Verinin öneminin anlaşılması ile birlikte bazı eski yöntemler kullanışsız hale gelmiş ve analiz için yeni programlar geliştirilmiştir. Bu programlar veriyi yönetmede büyük kolaylıklar sağlıyor ve sağladığı faydalar ile veri analiz uzmanına da zaman kazandırıyor. Veri analiz programları arasından ihtiyaca uygun olan programı seçmek büyük önem taşıyor.

Pek çok veri analiz aracı bulunuyor ve bunlar 3 ana kategoriye ayrılıyor. Görsel, sayısal ve sözel olmak üzere üçe ayrılan ve farklı ihtiyaçlara yönelik analizlerin karşılanmasına yarayan birçok program bulunuyor. Pek çok işletme bu araçları birlikte kullanarak daha doğru kararlar alabiliyor. Veriyi analiz etmek ve anlamlı sonuçlar çıkarmak birçok iş kolu için kritik hale geliyor.

Görsel araçlar, veri analizlerinin sonuçlarını harita, fotoğraf, grafik gibi farklı türlerde ortaya koyuyor. Sayısal olarak veri analizleri sunan araçlar, özellikle sayısal veriler üzerinden sonuçları değerlendirmenize yardımcı oluyor. Sayısal ve görsel olarak analizler sunan veri analiz araçları da bulunuyor. Sözel olarak, temel problemlerin belirlenmesi, yöntem, kavramsallaştırma, politika ve uygulamalar hakkında değerlendirmeler sunuyor.

Veri analizi üç temel adımda yapılıyor ve her adımda farklı programlar kullanılıyor. Veriye ulaşma, veri analizi, veri görselleştirme ve raporlama şeklinde 3 temel adıma dayanan veri analiz süreci her adımda farklı programlara ihtiyaç duyuyor. Veriyi görsel olarak algılamakta daha başarılı olan insan beyni için veri görselleştirme programları büyük avantaj sağlıyor.

Vargonen Nano Cloud Server ile verilerinizi güvenle saklayabilir, yedekleyebilir ve bulunduğunuz her yerden verilerinize erişebilirsiniz. Son teknoloji donanımları, gelişmiş bulut mimarisi ve geniş sunucu kaynakları ile Nano Cloud Server tüm web ihtiyaçlarınızı kesintisiz olarak karşılar.

Bir cevap yazın