You are currently viewing Kurumsal Kimlik Nedir? Neden Önemlidir?

Kurumsal Kimlik Nedir? Neden Önemlidir?

  • Post category:Genel
  • Post last modified:

Kurum kimliği, işletmelerin vizyonunun dışa vurumudur. İletişim kurmak için seçilen metotların önemli bir kısmını kapsayan kurumsal kimlik, görsel malzemeleri seçmek için kullanılır. Kurumlar açısından tanıtıcı olduğu kadar benzerlerinden ayrışmasını da sağlayan kavram, somut ögeler ile desteklenir. Dış dünyaya iletilmek istenen mesajın yapı taşlarını oluşturan ögeler kurumsal duruşu temsil eder.

Kurumsal Kimlik Nedir?

Soyut bir kavram olmasına rağmen somut ögelerle desteklenen kurumsal kimlik, en basit tanımı ile işletmelerin kim olduğunun anlaşılmasını sağlayan göstergelerdir. Farklı açılardan bakıldığında bile aynı yöne götüren kimlik imajı; iletişim, davranış ve görsel malzemelerin bütünü ile oluşur. Bir diğer deyişle kurum imajı kurumsal kimlik nedir sorusunun cevapları arasında yer alır.

Kimlik nedir, nasıl tasarlanmalı ve ne ölçüde kullanılmalıdır sorusunun cevapları kurumlar açısından kritik önem taşır. Kurumsal davranış biçimlerinden iletişime kadar birçok unsuru kapsayan kimlik çalışmaları aynı zamanda kurum imajını da oluşturur. Yaratılan ve tüm kurum tarafından desteklenen imaj, tanınmak kadar önemli olan prestij ve itibarı da artırmaya yönelik olmalıdır.

Neden Kurumsal Kimlik Kullanılır?

Kurumsal kimlik çalışmaları, içerdikleri ögeler dikkate alındığında tamamen dış görünüş ile ilgilidir ve algıyı pekiştirme amacı taşır. Kurum kültürünün kilit noktası olan iletişim, rekabetçi koşullarda firma ve ürünlerinin tanıtımına katkı sağlar, farkındalığı artırır. Renklerden fontlara kadar sıkı bir çalışmayı gerektiren kurumsal kimliğin tasarımı, kurumu yansıtır.

Kurumsal kimliğe neden ihtiyaç duyulduğu çok açıktır. Kurumsal performansın ivmesini, pazarlama ve marka stratejileri belirler. İyi konumlandırılmış marka ve pazarlama stratejisi, mal ve hizmetlerin satışını doğrudan etkiler. Olumlu, pozitif marka imajı dengeli bir dağıtım ve satış politikası ile desteklendiğinde satış rakamlarındaki artış elbette kar rakamlarını da olumlu etkiler.

Tüm bunların dışında kurumsal kimlik, hedef kitlenin ürün ve hizmetlerle duygusal bir bağ kurmasını sağlar. Ürünün üzerindeki fiyat etiketinden bağımsız olarak, her ihtimalde satın almaya hazır müşteri kitlesi her markanın hedefleri arasında yer alır. Satılan mal ya da hizmetin birim değeri, maliyet ve faydanın ötesine geçerek artık marka değerini yansıtır.

Kurumsal kimlik çalışmalarının dış dünya ile olan iletişime katkısı önemlidir, ancak unutulmaması gerekir ki kimlik oluşturmak iç dinamikleri de kapsar. Kurum içi kültürün de bir parçası olması gereken kavram, çalışanları da içine alan bir habitat oluşturur. Kurum içinde yansıtılan değerler, çalışanların bağlılığını pekiştirir. Bağlılık ise performans anlamında verimliliği artırır.

Kurum Kimliği Neleri İçerir?

Kurum kimliği yapısal bir bütünün çatısını oluşturur. Kurumsal kimlik dendiğinde akla ilk gelen antetli kağıt, zarf ve kartvizitler bu bütünün parçalarından birkaç tanesidir. Kurumsal kimliği oluşturan ögeler çok çeşitlidir. Profesyonel anlamda çatısı oluşturulmaya çalışılan kurum kimliği için öncelikle kurumsal kimlik kılavuzu hazırlanır. Kılavuzun ortaya çıkmasıyla kurumsal kimlik mockup çalışmaları başlar.

Kurumsal kimlik kılavuzu, oluşturulmak istenen imajın bütün parçalarının bir araya getirildiği ve detaylandırıldığı bir çalışmadır. Bir rehber görevi gören kılavuz; logonuzun dizaynı, fontlar, renkler ve tüm bunların birbiri ile ilişkilerinde net kurallar tanımlamayı gerektirir. Her yeni ürün ya da hizmet ile birlikte bu kılavuz marka kimliğinin ana çatısını oluşturur.

Kurumsal kimlik kiti denilen mockup kılavuzdaki standartlara uygun olarak hazırlanır. Kurumsal kimlik unsurları arasında yer alan firma adı, logo ve logonun yanında kullanılan semboller herkesin üzerinde durduğu başlıklardır. Ancak detaya inildikçe alt kırılımlar kendilerini belli eder.

Renkler, font ayarları ve yazı karakteri karar verilmesi gereken ögeler arasında yer alır. Kullanılan yazı karakteri, font ve renkler, markanın akıllarda iz bırakan en önemli karakteristik özellikleri arasında yer alır. Marka sloganı en az logo kadar önemli bir etkiye sahiptir. Kurumun dış dünyaya verdiği mesajı en net şekilde iletmesini sağlar.

Hedef kitleye doğrudan ulaşan slogan, satışı tetikleyecek güce sahip olmalıdır. Elbette bu güç, duyulduğunda olduğu kadar okunduğunda da karşı tarafı harekete geçirecek kadar kuvvetli olmalıdır. Markayı doğrudan çağrıştıracak olan mesaj, kitleler ile kurum arasındaki iletişimi başlatan ilk unsurdur.

Kurumsal kimlik çalışmalarının alt kırılımları ise banner, sosyal medya kiti, e-mail imzaları, fatura, antetli kağıt, zarf, dosya, ambalaj ve kolileri de kapsar. CD ve DVD’ler, eşantiyonlar, kalemler, bloknotlar, broşür ve ilanlar da kimlik çalışmalarının içinde yer alır.

Kurumsal Kimlik Örnekleri

Kurumsal kimlik örnekleri arasında dünya çapında başarılı elde eden markaları incelemek gerekir. Apple, Nike, Twitter, Microsoft, Amazon, Coca-Cola ve daha birçok marka akıllara kazınan renkleri, fontları, logoları ve sloganları ile görüldükleri her yerde kendilerini hatırlatırlar.

Kurumsal kimliğin tanımı içine giren bütün bu unsurlar, başarılı strateji ve taktiklerle tüketicilerin akıllarına, marka imajı ile birlikte bir daha hiç çıkmamacasına kazılıdır. Kurum kimliği ve imajı konusunda hiç kuşkusuz en başarılı markalardan biri Nike olarak kabul edilir.

Sadece siyah ve beyaz renklerini kullanan marka, en bilindik sloganı “just do it” ile dünyanın her yerinde tanınır. Markanın yaptırdığı bir araştırmaya göre tüketicilerin artık sloganı ya da marka ismini görmeye bile gerek duymaması, sadece Nike sembolü olan ünlü logosunun görünür olması bile yeterlidir.

En az Nike kadar başarılı bir diğer marka ise teknoloji devi Apple’dır. İsmini kullanmasına bile gerek olmayan marka, ısırılmış elma imajı ile tüm akıllarda aynı ismi çağrıştırmayı başarır. Apple’ın marka imajı öylesine güçlüdür ki yeni çıkardığı ürünlerin hepsi metrelerce satış kuyruklarının oluşmasına neden olur.

Coca-Cola ise çok başarılı bir diğer markadır. 1900’lü yılların başında reklamlarında Noel Baba figürünü kullanan marka, kırmızı ve beyaz elbiseleri içinde eski bir geleneğin imajını tazeler. Daha ilginç olan ise Coca-Cola-Pepsi rekabetidir. Her iki markanın kullandığı renk, font ve yazı karakterleri, tüketiciler nezdinde ürünlerinin net bir şekilde ayrıştırılmasına hizmet eder.

İyi Bir Kurumsal Kimlik Neleri İçermelidir?

Güçlü ve iyi bir kurumsal kimlik çalışması öncelikle uzun soluklu ve disiplinli bir çalışmayı gerektirir. Standartları belirledikten sonra asla taviz verilmemesi önemlidir. Her yeni ürün tanıtımında aynı standartların kullanılmaması tüketicilere karışık bir mesaj iletilmesine neden olur. Süreklilik tutarlı bir şekilde korunduğu takdirde odak kaybedilmeden kurum imajı devam eder.

Kurumsal kimlik çalışmalarının temeli sayılan kılavuz içerisinde olması gerekenlerin yanı sıra olmaması gerekenlerin de bulunması sürekliliğin korunması açısından oldukça önemlidir. Bunun en bariz örneği olarak logolar ilk sırada yer alır. Oluşturulan kılavuz içinde doğru logo uygulamalarının yanı sıra yanlış logo uygulamalarına da yer vermek gerekir.

Kurumsal kimlik kılavuzunun sadece pazarlama departmanı ve üst yönetimi ilgilendiren, sınırlı kişiyi kapsayan bir çalışma olarak kalmaması sağlanmalıdır. Kurum içinde ve dışında tüm paydaşlara dağıtılacak pdf ve sunumları, ortak bir dilin oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Dijital çağın tüm gereklerini yaşadığımız günümüzde unutulmaması gereken husus mobil uygulama ve internet sitelerinin kurumsal kimliğin bir parçası olduğudur. Online görünürlüğün önemli olduğu çağımızda, içerikleriyle birlikte kapsamlı bir çalışma ihtiyaçlar değil gereklilikler arasındadır. İnternet sayfasını oluştururken ihmal edilmemesi gereken husus ise İngilizce çalışmalarının da kapsama dahil edilmesidir.

Bir cevap yazın